Mine sisusse

Turu tingimused

Üldsätted

Vahvel.net jätab endale kõikide kuulutuste andmete muutmise õiguse, püüdes maksimaalselt säilitada nende sisulist tähendust ja kõik kasutaja poolt märgitud detaile.

Kuulutuse avaldamisega nõustute alljärgnevaga:

 • Võtad enda peale vastutuse kuulutuses sisalduva teabe sisu ja selle tõepärasuse eest.
 • Lubad võtta endaga ühendust sisesüsteemi või kontakttelefoni vahendusel, mis on näidatud kuulutuse lisamise lehel.
 • Järgite Vahvel.net kommuuni reegleid.
 • Järgite Eesti Vabariigi seadusi. 

Vahvel.net Turul on keelatud

 • Lisada tutvumiskuulutusi, teateid kaotamisest-leidmisest, soove asjade tasuta saamiseks (nende jaoks kasuta foorumit). 
 • Lisada kuulutusi teemale mittevastavatesse jagudesse.
 • Lisada ühesuguse sisu ja tähendusega kuulutusi.
 • Lisada seadusandlust rikkuva sisuga kuulutusi (näiteks vägivalda, rassilise vihavaenu õhutamist, pornograafiat propageerivaid, autoriõigust rikkuvaid jms sisaldavad kuulutused).
 • Lisada üldtunnustatud moraali- ja kõlblusnorme rikkuva sisuga kuulutusi.

Kuulutuste pealkirjad

 • Kuulutuse pealkirjas peab olema ainult kauba või teenuse nimetus nimetavas käändes.
 • Ei tohi kasutada sõnu «Müüakse», «Pakutakse».
 • Pealkiri ei või sisaldada kontaktandmeid, e-posti aadresse või välistele internetiressurssidele viiteid.
 • Lubamatud on üleskutsed tegevuseks (näiteks, «Pakkuge oma hind»).
 • Ei tohi kasutada spetsiaalseid sümboleid ja meelitavaid sõnu (näiteks, «Kiire», «Tähelepanu»).
 • On vajalik kasutada kirjavahemärkide reegleid ja taandeid pärast kirjavahemärke, mõistlikult kasutada kirjavahemärke.
 • Ei tohi kasutada suuri tähti terve teksti kirjutamiseks.
 • Kahes keeles pealkirjad (eesti ja vene keeles) peavad sisaldama identset teabemahtu.

Kuulutuse hind

 • Ärge eksitage valede hindadega, need peavad olema reaalsed.
 • Mõistlik hind teeb kuulutuse efektiivsemaks.
 • Hind peab olema märgitud selleks ettenähtud lahtris. On keelatud hinda kuulutuse pealkirjas märkida.

Kuulutuse kirjeldus

 • Kirjelda kuulutuse sisu põhjalikult, et ostja saaks veenduda toote omadustes.
 • Kasuta toodete kirjeldamiseks ja tuvastamiseks kvaliteetseid fotosid.
 • Keelatud on lisada eksitavaid fotosid.
 • Kuulutuse korrektne kuvamine ei ole garanteeritud juhul kui kuulutuse kirjelduses kasutakse iseseisvalt lisatud HTML kood.
 • JavaScript'i kasutamine on keelatud. Samuti on keelatud muud koodid, mis automaatselt laevad välised skrüptid või lehed (näiteks "includes" või "iframe"), avavad hüpikaknaid, manipuleerivad küpsistega, pakuvad võimalust programmi tõmmata, muudavad lehekülje sisu väljaspool kuulutust "kirjeldused", adresseerivad veebilehe külastajaid automaatselt ümber teistele veebilehtedele.

Transport

 • Toote transpordi osas Vahvel.net ei ole seotud ning müüja ja ostja peavad tegema omavahel eraldi kokkuleppe.
 • Lepi kokku kuidas toode ostjani toimetatakse kirjalikult läbi Vahvel.net chati, privaatsõnumi või emaili kaudu.

Tehingu toimumine

 • Tehingu eest tasumine osas ei vastuta Vahvel.net, vaid tehingu toimumine toimub poolte (ostja ja müüja) vahelisel kokkuleppel, mis on tehtud privaatsõnumi, e-posti, telefoni või mõne muu sidevahendi teel.

Kauba / toote tagastamine

 • Müüja määrab kuulutuse lisamise lehel (kirjelduses) kas ta soovib lasta oma kaupa tagastada või mitte. Juhul, kui info puudub siis see tähendab, et kaupa ei saa tagastada.
 • Kauba tagastamise info kuvatakse kuulutuse lehel ostjale ning ta peab vastavalt olema selles teadlik ja nõustuma enne ostu sooritamist.
 • Kauba tagastamine lepitakse omavahel kokku (müüja ja ostja vahel). Vahvel.net ei ole seotud ning kohustatud kauba tagastust vahendama.

Keelatud esemed

Enne Vahvel.net Turu lehele kuulutuse lisamist veendu, et see ei riku reegleid ning et selle sisu ei ole ebaseaduslik ega veebilehel keelatud. Kuulutuse ülespanemisel vastutate täielikult selle sisu ning ka tehingu enda seaduslikkuse eest.

Võimalikud sanktsioonid reeglite rikkumisel

 • Kuulutuse kustutamine
 • Konto ajutine blokeerimine
 • Konto sulgemine

Üksikute rikkumiste korral me tavaliselt lihtsalt kustutame meie nõuetele mittevastava kuulutuse. Kui olukord ei muutu paremuse poole, siis blokeerime konto automaatselt teatud ajavahemikuks, mille möödumisel konto aktiveeritakse taas. Meie eeskirjade pideva rikkumise korral olme sunnitud sellised kontod sulgema.

Keelatud nimekiri:

 •  Alkohol
  • Alkoholi sisaldavad toiduained, välja arvatud kollektsiooniveinid
 • Ebaseaduslike toimingute sooritamiseks eeldusi loovad esemed
  • Ebaseadusliku tegevuse toimepanemisele kaasa aidata võiv teave
  • Esemed, mida võidakse kasutada ebaseaduslike tegude toimepanemiseks
 • Inimorganid ja orgaanilised jäätmed
  • Mis tahes inimorganid
  • Muud orgaanilised jäätmed
 • Isikutunnistused, juhiload ja riiklikud dokumendid
  • Mis tahes liiki isikutunnistuste, sealhulgas juhilubade ost ja müük
  • Riiklikud dokumendid, näiteks koolilõputunnistused
 • Kütus
  • Bensiin, diislikütus
  • Ahjukütus
 • Medikamendid, ravimid, narkootilised ained
  • Narkootilised ained ja steroidid
  • Ravimid s.h retseptiravimid
  • Esemed, mis sialdavad ravimireklaam üldsusele
 • Ohtlikud seadmed ja ained
  • Pürotehnika, ilutulestikud
 • Reklaam
  • Esemed, mis sialdavad eranditult üksnes teiste veebilehtede reklaami
  • Kuulutused, mis otseselt või kaudselt soodustavad kulutusi väljaspool veebilehte - näiteks, kõned või SMS-teated tasulistele telefoninumbritele
 • Teenused, töö
  • Pakkumised või töö otsingud erootiliste teenuste osutamise valdkonnas, sealhulgas konsumatsioon, eskort ja töö striptiisiklubides
  • Töötaja poolse rahalise sissemaksega tööpakkumised
 • Tooted täiskasvanutele
  • Literatuur
  • Seadmed ja aksessuaarid
  • Video- ja audiomaterjalid
  • Muud esemed seksuaalse või erootilise laadi, sealhulgas suveniirid
 • Tooted või teenused, mis rikuvad kolmandate isikute õigusi
  • Tallinki reisiteenused, sh kinkekaardid ja kupongid
  • Võltsitud või varastatud toode või vara
 • Tubakatooted, sigaretid
  • Elektroonilised sigaretid
  • Taimsed suitsetatavad tooted
  • Sigaretid
  • Snus
  • Otseselt tubakatoote tarvitamiseks mõeldud tooted
 • Tulirelvad, külmrelvad ja muud relvad
  • Tulirelvad
  • Kasteedid
  • Teleskoopnuiad
  • Elektrišokiaparaadid
  • Elektriõnged
 • Võrkturundus, püramiidskeemid, Ponzi skeemid, affiliate-programmid
  • Võrgumarketing, mille sisu seisneb müüja poolt kasumi saamises oma müükide pealt, samuti tema poolt värvatud teiste müüjate müükide pealt
  • Püramiidprogrammid, milles väljamakseid teostatakse uute programmis osalejate rahaliste vahendite laekumise arvelt
  • Infokandjatest esemed, mille sisu seisneb affiliate-programmide kasutuses või külastuses

Oluline informatsioon

Selle veebisaidi paremaks muutmiseks oleme teie seadmesse paigutanud küpsised . Võite kohandada oma küpsiste seadeid , vastasel juhul eeldame, et te olete küpsiste kasutamisega nõus kui jätkate veebisaidil sirvimist.. Palun lugege läbi Kasutustingimused ja Privaatsuspoliitika.